Concurs Bebras Romania

 
 

Protectia datelor personale

Informatii privind protectia datelor personale

TERMENI SI CONDITII PRIVIND COLECTAREA SI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE ECDL ROMANIA S.A IN LEGATURA CU PARTICIPANTII LA CONCURSUL BEBRAS ROMANIA

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016
 
Data: 13.09.2023
  

I. Identitatea operatorului de date cu caracter personal

Societatea ECDL ROMANIA S.A. este o societate pe actiuni, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia nr.56, et. 2, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2422/202, CUI 14541553 (denumita in continuare „Societatea”).
 
ECDL ROMANIA este organizatorul national al concursului international de gandire computationala – BEBRAS, ce isi propune sa introduca elevii de toate varstele in domeniul gandirii algoritmice si sa ii atraga spre domeniul informatic.

Orice referire la „noi” sau derivate ale acestui cuvant utilizate in cuprinsul acestor Termeni si Conditii reprezinta o referire la Societate.

II. Scopul in care sunt colectate si procesate datele cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate. Adecvarea masurilor la scopul urmarit.

In cadrul organizarii si desfasurarii concursului Bebras:

Scopul principal pentru care ECDL ROMANIA colecteaza datele cu caracter personal mentionate mai sus il constituie: inscrierea elevului in concurs, evitarea fraudarii inscrierii elevului in concurs si a sustinerii concursului, transferarea datelor catre furnizorul platformei de concurs pentru generarea userului si parolei de concurs, stocarea in platforma de concurs a datelor elevului pana la finalul anului scolar in care se desfasoara concursul. anuntarea clasamentului general pe website-ul concursului www.bebras.ro, emiterea diplomei de participare, realizarea si pastrarea de evidente/statistici.  In indeplinirea acestui scop, ECDL ROMANIA verifica si valideaza inscrierile efectuate de elev/parinte sau tutore, transmite datele dvs cu caracter personal catre furnizorul platformei de concurs pentru emiterea userilor si parolelor de concurs, emite diplome de participare, permite fiecarui elev sa isi vizualizeze testul sustinut, realizeaza raportari si statistici.

Datele cu caracter personal colectate in scopul mentionat mai sus sunt strict si imperios necesare pentru participarea la concurs a fiecarui elev, refuzul de a le furniza ducând la imposibilitatea desfasurarii acestui proces. Prin nefurnizarea lor, ECDL ROMANIA va fi pusa in imposibilitatea de a respecta cerintele legale si cele impuse de standardele de organizare a concursului Bebras. 

III. Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal

In conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul UE nr. 679/27.04.2016, prelucrarea datelor cu caracter personal este facuta in temeiul consimtamantului acordat de subiectii procesarii datelor cu caracter personal, persoane fizice, prin completarea formularului de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Formularul de consimtamant este disponibil actualmente in format electronic pe website-ul ECDL ROMANIA, ca parte distincta si vizibila din Formularul de inregistrare elev la Concursul Bebras.

In cazul modificarii procedurii de inregistrare a elevilor la Concursul Bebras, prezentii Termeni si Conditii vor fi actualizati in mod corespunzator pentru a reflecta aceasta modificare.

IV. Formularul de consimtamant privind procesarea datelor cu caracter personal

In conformitate cu prevederile legale aplicabile, vom colecta si procesa datele tale cu caracter personal in baza unui consimtamant valabil liber exprimat, explicit, lipsit de ambiguitate si bazat pe informatiile aduse la cunostinta ta prin intermediul prezentilor Termeni si Conditii.
 
Formularul de consimtamant contine exprimarea acordului tau de vointa cu privire la colectarea si procesarea datelor tale cu caracter personal pentru o serie de scopuri identificate in mod concret, avand in vedere faptul ca este absolut necesar pentru indeplinirea scopurilor identificate la sectiunea II de mai sus sa fie colectate si procesate datele care sunt incluse in respectivul formular de consimtamant.
 
In masura in care scopurile pentru care colectam datele tale cu caracter personal se vor modifica sau extinde sau vom identifica operatori terti catre care intentionam sa transferam datele tale cu caracter personal, te vom notifica in mod expres cu privire la acest lucru si iti vom solicita acordul inainte de a proceda la acest demers.
 
V.Consimtamantul minorilor cu varsta sub 18 ani

In conformitate cu prevederile legale aplicabile, colectarea si procesarea datelor cu caracter personal ale elevilor minori cu varsta sub 18 ani este facuta prin completarea formularului de consimtamant de catre parintii, tutorii sau responsabilii legali ai minorului respectiv, prin care isi dau acordul cu privire la scopurile pentru care sunt de acord sa fie procesate datele cu caracter personal ale minorilor cu varsta sub 18 ani. In acest sens, se poate solicita parintelui/tutorelui/responsabilului legal al minorului sub 18 ani sa faca dovada statutului sau de parinte / tutore / responsabil legal prin prezentarea cartii de identitate.
 
VI.Procedura de colectare si procesare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate si procesate de catre ECDL ROMANIA in mod direct prin completarea de catre dvs (sau de catre parinte/tutore/responsabil legal al dvs, daca aveti varsta mai mica de 18 ani) a Formularului online de inregistrare. In cazul modificarii procedurii de inregistrare a elevilor la Concursul Bebras, prezentii Termeni si Conditii vor fi actualizati in mod corespunzator pentru a reflecta aceasta modificare.
 
VII.Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal procesate au drept destinatar Societatea si unitatile scolare din invatamantul preuniversitar, care le vor utiliza in vederea ducerii la indeplinire a scopurilor descrise in prezentii Termeni si Conditii si limitat la acordul dat de subiectii procesarii cu privire la scopul procesarii pentru care opteaza in mod favorabil. Societatea transfera datele dvs cu caracter personal catre furnizorul platformei de concurs pentru  emiterea userilor si parolelor de concurs. In cazul in care vom dori transmiterea datelor dvs catre alte entitati terte, va vom indica destinatarii, scopul transmiterii informatiilor si va vom cere acordul dvs in mod expres in acest sens.

VIII.Durata de stocare a datelor cu caracter personal

Fara a deroga de la dreptul subiectilor de a solicita si primi confirmarea privind stergerea datelor lor cu caracter personal in orice moment dupa acordarea consimtamantului privind procesarea datelor cu caracter personal, in absenta unei astfel de solicitari transmisa conform sectiunii IX de mai jos, datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada de timp necesara indeplinirii scopului pentru care au fost procesate, astfel cum aceste scopuri sunt descrise in sectiunea II de mai sus. Astfel, datele personale ale elevilor inscrisi in concurs vor fi stocate in platforma online pana la finalul anului scolar aflat in desfasurare.

IX. Drepturile garantate subiectilor procesarii datelor cu caracter personal

In calitate de subiect ale carui date cu caracter personal sunt procesate, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016, va sunt garantate urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita oricand dupa data transmiterii consimtamantului sau daca veti constata faptul ca datele dvs sunt procesate in lipsa unui acord transmis in acest sens:

  1. Dreptul de acces la datele dvs cu caracter personal, respectiv la informatii cu privire la categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrarii, destinatarii datelor cu caracter personal procesate, durata stocarii.
  2. Dreptul de a solicita rectificareadatelor daca considerati ca datele colectate de Societate sunt incorecte, incomplete sau inexacte.
  3. Dreptul de a solicita restrictionareaprelucrarii datelor, pe durata necesara modificarii si completarii datelor a caror rectificare a fost solicitata in prealabil.
  4. Dreptul la stergerea datelor(dreptul de a fi uitat).
  5. Dreptul la portabilitatea datelorprocesate de noi catre un destinatar indicat de dvs.
  6. Dreptul de opozitie la procesarea datelor, pe care il puteti exercita ori de cate ori doriti si cu privire la care va puteti razgandi oricand, informandu-ne in mod expres in acest sens.
  7. Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si instantelor de judecatacu privire la modul in care v-au fost procesate datele cu caracter personal.

In legatura cu drepturile de la punctele 1-5 de mai sus, in urma analizarii solicitarii dumneavoastra, va vom raspunde intr-un termen rezonabil de timp, insa nu mai mare de 30 zile, prin implementarea masurilor necesare pentru a asigura respectarea drepturilor dvs.
 
Retragerea consimtamantului dvs in legatura cu pastrarea/procesarea datelor dvs cu caracter personal in baza noastra de date pentru scopul organizarii si desfasurarii Concursului Bebras ne va pune in imposibilitatea de a va mai putea permite participarea la aceasta competitie.

X. Modul de exercitare a drepturilor garantate subiectilor procesarii datelor cu caracter personal

In cazul in care doriti sa va exercitati drepturile garantate de calitatea dvs de subiect al procesarii datelor cu caracter personal, puteti sa faceti acest lucru astfel:
a) exercitarea Dreptului de acces la datele dvs si a Dreptului de a solicita rectificarea datelor dvs se poate realiza printr-o solicitare pe email trimisa la adresa concurs@bebras.ro, cu atasarea copiei cartii de identitate, in acest sens facandu-se o verificare a identitatii dvs pentru prevenirea abuzurilor; pentru candidatul minor, solicitarea de rectificare a datelor minorului, se poate face doar de catre parinte/tutore/responsabil legal, la concurs@bebras.ro, cu atasarea copiei cartii de identitate inclusiv a parintelui/tutorelui/responsabilului legal (si a altor documente care atesta calitatea de parinte/tutore/reprezentant legal). 
b) exercitarea Dreptului de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dvs, a Dreptului la stergerea datelor, a Dreptului la portabilitatea datelorsi a Dreptului de opozitie la procesarea datelor se poate realiza astfel: printr-o adresa scrisa, semnata, datata si trimisa la sediul ECDL ROMANIA (Calea Grivitei, nr. 8-10, etaj 6, sector 1, Bucuresti), cu anexarea cartii dvs de identitate, in acest sens facandu-se o verificare a identitatii dvs pentru prevenirea abuzurilor.

XI. Revizuirea Termenilor si Conditiilor

Prezentii Termeni si Conditii sunt analizati si revizuiti in mod constant de catre Societate pentru a se asigura continua lor adaptare la evolutia cadrului legislativ sau practicile aplicabile in domeniu. Data ultimei revizuiri este indicata la inceputul prezentului document.
Daca o prevedere inclusa in prezentii Termeni si Conditii nu respecta legislatia in vigoare, acest lucru nu va afecta validitatea restului clauzelor, care vor ramane in continuare aplicabile.
 
XII. Informatii suplimentare. Reclamatii

Pentru orice informatii suplimentare in legatura cu prezentii Termeni si Conditii, va rugam sa ne contactati la adresa de email: concurs@bebras.ro.
 
  
ECDL ROMANIA